Ing. Vladimír Zýka

Absolvent Fakulty životního prostředí ČZU v Praze, konkrétně inženýrského oboru Krajinné ekologie, a dále absolvent magisterského oboru Fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde pokračuje PhD. studiem na téma konektivita krajiny pro vlka evropského ve střední Evropě. Od roku 2015 pracuje jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, kde se věnuje modelování fragmentace a konektivity krajiny a dalším aspektům prostorové ekologie.