RNDr. František Pelc

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Ředitel AOPK ČR, dříve náměstek ministra životního prostředí ( 2007-2010), mistopředseda výboru pro veřejnou správu, regioální rozvoj a životní postředí PSP ČR ( 2002-2006). Zakladatel a předseda správní rady  Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody a mistopředseda ZO ČSOP Pro Africa.