Ing. Aleš Vorel, Ph.D.

Vystudoval několik fakult, byť se příliš nehýbal ze své stávající pozice odborného asistenta na FŽP ČZU (prostě jedna fakulta se třikrát přejmenovala...). Kromě výuky biologických předmětů se profesionálně zabývá návratem malých či středně velkých savců do přírody střední Evropy. Většinu svého profesního života se však zaměřuje na ekologii a ochranářskou problematiku bobra evropského ve střední Evropě. Od roku 2016 se záběr rozšířil na podobné ekologické a ochranářské téma – návrat vlka. Zcela zásadní a aktuální témata dalšího výzkumu jsou interakce na úrovni kořist-predátor v ekosystémech střední Evropy, ať již jde o vztah bobr-vlk anebo i dále obecněji o vztah kopytníci-vlk. Podstatnou součástí profesní kariéry jsou všechny ochranářské konsekvence spojené s návratem a existencí konfliktních druhů v antropogenních krajinách Evropy.

ystudoval několik fakult, byť se příliš nehýbal ze své stávající pozice odborného asistenta na FŽP ČZU (prostě jedna fakulta se třikrát přejmenovala...). Kromě výuky biologických předmětů se profesionálně zabývá návratem malých či středně velkých savců do přírody střední Evropy. Většinu svého profesního života se však zaměřuje na ekologii a ochranářskou problematiku bobra evropského ve střední Evropě. Od roku 2016 se záběr rozšířil na podobné ekologické a ochranářské téma – návrat vlka. Zcela zásadní a aktuální témata dalšího výzkumu jsou interakce na úrovni kořist-predátor v ekosystémech střední Evropy, ať již jde o vztah bobr-vlk anebo i dále obecněji o vztah kopytníci-vlk. Podstatnou součástí profesní kariéry jsou všechny ochranářské konsekvence spojené s návratem a existencí konfliktních druhů v antropogenních krajinách Evropy.