MUDr. Vít Zavadil

Vystudoval medicínu, ale od konce sedmdesátých let se intenzivně věnuje zoologii. Pracoval jako zoolog na AOPK ČR, nyní je zaměstnán v ENKI Třeboň, o. p. s. Jeho specializací je batrachologie, herpetologie, ornitologie a ekologie velkých lupenonožců.