doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.

doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.

Absolvoval na Přírodovědecké fakultě v Praze v roce 1981, po té působil v Akademii věd v Botanickém ústavu a v Ústavu ekologie krajiny v Třeboni. Od roku 1996 působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zemědělské fakultě, kde založil Laboratoř aplikované ekologie. Je stálým spolupracovníkem obecně prospěšné společnosti ENKI, Třeboň.

Dlouhodobě se zabývá hydrobiologií a hydrochemií rybníků, ekologií a ekofyziologií fytoplanktonu a vlivem rybářského hospodaření na rybniční ekosystémy. Zároveň se věnuje výzkumu úlohy vod a mokřadů v krajině.