Ing. Michael Hošek

Ing. Michael Hošek

Absolvent University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a České zemědělské univerzity.
V letech 2002-2013 pracoval na AOPK ČR, z toho od roku 2005 jako náměstek ředitele odpovědný za dokumentaci ochrany přírody včetně sledování jejího stavu, a za mezinárodní spolupráci včetně praktické implementace evropské legislativy. Poté krátce působil na MŽP. V letech 2012-2021 byl členem Rady Světového svazu ochrany přírody (IUCN). V období 2014-2021 byl členem Rady a Vice Prezident federace EUROPARC, a od roku 2021 slouží jako její Prezident.
Od roku 2014 se věnuje především rozvoji firem konsorcia INTEGRA Group