Ing. Michal Skalka

Ing. Michal Skalka

Vystudoval zootechniku na Vysoké škole zemědělské v Praze (1989), později tříletý kurz pro učitele na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2004). Ve svojí práci ale spíš uplatňuje zkušenosti z osmileté služby strážce v Krkonošském národním parku a mnoha cest k více či méně vzdáleným sousedům. Zde zjistil to, že nejdůležitější v ochraně přírody není pravděpodobně botanika nebo ekologie, ale dobrá komunikace. Proto se jako vedoucí pracoviště ekologické výchovy zabývá překládáním sofistikovaných informací od svých erudovaných kolegů do srozumitelného jazyka normálních lidí. Jeho práci můžete vidět na naučných stezkách v Krkonošském národním parku, Stezce korunami stromů Krkonoše i na přednáškách pro různé cílové skupiny – od hluchoněmých návštěvníků Krkonoš po špičkové managery obrovských logistických firem. Je členem Sdružení pro interpretaci místního dědictví, kde čerpá zkušenosti z příkladů dobré i špatné praxe.