Ing. Vlastimil Karlík

Ing. Vlastimil Karlík

Zabývá se ochranou přírody, zejména vodních toků, říčních niv a soustavy Natura 2000. V letech 1997-2001 působil v Dětech Země, v roce 2001 spoluzakládal sdružení Arnika a první tři roky byl jeho předsedou. Patřil také k zakladatelům neformální Koalice NNO pro Naturu 2000. Po čtyřletém pobytu v Polsku se v roce 2010 vrátil do Arniky, a téhož roku začal také pracovat pro sdružení Koalice pro řeky. 

Tajemník Koalice pro řeky, expert na ochranu přírody ve sdružení Arnika. Zabývá se zejména ochranou a obnovou vodních toků a říčních niv a soustavou Natura 2000. Jeden ze zakladatelů neformální Koalice NNO pro Naturu 2000.