Mgr. Stanislav Březina, Ph.D.

Mgr. Stanislav Březina, Ph.D.

Vystudoval botaniku na PřF JČU v Českých Budějovicích a následně na PřF UK v Praze. Při studiu v Praze byl zároveň na BÚ AV ČR v Průhonicích členem badatelské skupiny odkrývající mechanismy soužití rostlinných druhů na krkonošských tradičně obhospodařovaných loukách. V Krkonoších pak nastoupil na místo botanika na Správě zdejšího národního parku. Louky hlavním předmětem jeho zájmu zůstaly – má na starosti jejich managementový monitoring. Kromě toho řeší agendu spojenou s Naturou 2000 a je redaktorem regionálního badatelského časopisu Opera Corcontica.