prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.

Absolvent zoologie obratlovců na PřF UK v Praze. Pracoval v Ústavu krajinné ekologie ČSAV a následně v Ústavu aplikované ekologie a ekotechniky VŠZ. Od roku 1991 působí na ČZU v Praze, nejdříve na lesnické fakultě a po jejím rozdělení na fakultě životního prostředí, v současné době v pozici děkana. Zabývá se ekologií obratlovců, zejména ptáků a savců.