RNDr. Jan Miklín, Ph.D.

RNDr. Jan Miklín, Ph.D.

Vystudoval fyzickou a environmentální geografii na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, kde se v současné době jako odborný asistent věnuje kartografické tvorbě, mapovému designu a využití geoinformačních technologií v ochraně přírody. Mimo akademickou sféru se zaměřuje na popularizaci přírodovědných a ochranářských témat nejrůznější formou - fotografiemi a články v populárně-naučných časopisech nebo tvorbou naučných stezek a výstav.