Archiv 1/2014

Významná Evropská cena pro Hnutí DUHA

Autoři: Markéta Dušková
Nadace EuroNatur, která usiluje o ochranu evropského přírodního dědictví, biologické rozmanitosti a harmonické krajiny a prosazuje, aby ochrana přírody byla sjednocujícím sociálním a politickým…

Konference Green Belt - Zelený pás má potenciál spojovat lidi

Autoři: Tomáš Růžička
Ve dnech 23. - 26. 9. 2014 se konala již 8. panevropská konference Evropského zeleného pásu (www.europeangreenbelt.org) ve Slavonicích, které se účastnilo více jak 100 zástupců státních institucí a…

Pozitivní pohled na ochranu přírody - Zelený seznam chráněných území IUCN

Autoři: Michael Hošek
Ochrana přírody dosahuje na jedné straně poměrně velkých pokroků, a to především v územní ochraně. Na straně druhé ve svých výstupech stále předkládá výsledky svědčící o negativních trendech, čímž…

Nová Evropská komise - Změny pro agendu životního prostředí

Autoři: Michael Hošek
Nově zvolený předseda Evropské komise, Jean-Claude Juncker, představil v září svůj záměr na změnu kompetencí jednotlivých eurokomisařů, a tím i reorganizaci jimi vedených generálních ředitelství.

Zprůchodnění migračních překážek vodních toků

Autoři: Jan Dušek
U příležitosti 100. zasedání Komise pro rybí přechody při AOPK ČR se 9. 10. 2014 konal v Praze seminář "Zprůchodnění migračních překážek vodních toků".