Archiv 4/2016

Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů

Autoři: Marta Kotecká Misíková
Dne 23. září 2016 proběhla na České zemědělské univerzitě v Praze konference Ochrana přírody: věda a praxe.

Bělopásek tavolníkový – šíření neobvyklého motýla ve městech

Autoři: Zdeněk Hanč
Bělopásek tavolníkový je velmi zajímavý druh celopalearktického motýla, jehož západní hranice areálu probíhá ve střední Evropě.

BITVA O KRAJINU

DEVÁTÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Deváté setkání Fóra ochrany přírody bylo zorganizováno 2. dubna 2016 v budově Magistrátu města Olomouce. Zúčastnilo se 48 ochranářů, kteří diskutovali otázky spojené se zemědělstvím a ochranou…

Evoluce před očima

Ještě k diskuzi o bezzásahovosti v Národním parku Podyjí
Autoři: Martin Lepší, Petr Lepší
Se zájmem jsme sledovali diskuzi ohledně budoucnosti biodiverzity Národního parku Podyjí nedávno publikovanou na stranách tohoto časopisu (Škorpík 2015, Vrška 2016, Čížek et Miklín 2016, Rothröckl et…

PODYJÍ VERSUS PODYJÍ ?

Autoři: Správa Národního parku Podyjí
Článek Petra a Martina Lepších formuloval jisté obavy ze ztrát na biodiverzitě. Některé jeho závěry však vycházejí z nedostatečných informací a dle našeho názoru příliš skeptického pohledu na věc.