Archiv 4/2017

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)

Autoři: Markéta Laštovičková
Program POPFK poskytuje podporu opatření vyplývajících z plánovacích a koncepčních dokumentů, dále je zaměřen na opatření přispívající k adaptaci krajiny na změnu klimatu.

SPOUTANÁ DIVOČINA

dvanáctý DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Příspěvek v minulém čísle časopisu byl věnován výstupům z jedenáctého setkání Fóra ochrany přírody zaměřeným na cíle a smysl adaptačních a mitigačních opatření. V tomto čísle se vracíme k tématu…

O monitoringu hnědáska osikového

Když se vytrácí selský rozum
Autoři: Pavel Bína
Reakce na text Oldřicha Čížka o monitoringu hnědáska osikového

Financování ochrany a péče o přírodu a krajinu prostřednictvím OPŽP 2014–2020

Autoři: Anna Limrová
Jak funguje OPŽP?

Operační program životní prostředí 2014–2020 očima státního zaměstnance Implementační agentury

Autoři: Jan Matějka
Několik postřehů k dosavadnímu fungování OPŽP 2014–2020 z pohledu člověka, jehož každodenní náplní práce je administrace projektů realizovaných s jeho podporou.