Archiv 2/2018

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s novelou stavebního zákona

Autoři: Petr Havel
Dne 31. července 2017 vyšel ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních úmluv stejnopis částky č. 82, jehož součástí je mimo jiné zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním…