Archiv 1/2019

Zoologické dny opětovně v Brně

Autoři: Simona Poláková
Ve dnech 7. a 8. února 2019 se v Brně uskuteční konference Zoologické dny 2019.

První integrovaný projekt LIFE v ČR cílí na péči o druhy a stanoviště chráněné soustavou Natura 2000

Autoři: Tereza Kušnírová, Petr Havel
V lednu odstartoval první český integrovaný projekt podpořený z programu LIFE. Osmiletý projekt za bezmála 500 milionů korun koordinovaný MŽP si klade za cíl zlepšit péči o soustavu Natura 2000 za…

SLUŠNĚ PADNOUCÍ NOVÝ KABÁT

Čtrnáctý DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Pro 13. setkání byl zvolen nový formát kolegiální konfrontace priorit Ministerstva životního prostředí (MŽP) s představami účastníků Fóra ochrany přírody. Pozvání přijali vedoucí pracovníci odboru…

Co jsou souhrny doporučených opatření?

A jsou efektivním nástrojem ochrany lokalit soustavy Natura 2000?
Autoři: Pavlína Kuncová, Tereza Kušnírová
Ochrana biologické rozmanitosti na úrovni Evropské unie je, jak dobře známo, zajištěna především prostřednictvím směrnic na ochranu přírody (směrnice „o ptácích“ 2009/147/ES a směrnice „o…

Vybrané postřehy z praxe k plánům péče o přírodní rezervace a přírodní památky

Autoři: Jaroslav Knotek
Plány péče o přírodní památky a přírodní rezervace jsou v praxi příslušných orgánů ochrany přírody v současnosti již poměrně dobře zavedeným nástrojem. Po právní stránce jsou upraveny v zákoně č. 114…