Archiv 4/2020

BioLib jako nástroj pro sběr dat a monitorování lokalit

Autoři: Ondřej Zicha

Mapování biotopů v České republice

Autoři: Pavel Lustyk
Mapování biotopů v České republice je projekt na získávání unikátních dat o stavu přírody, který organizuje a garantuje Agentura ochrany přírody a krajiny

Botanická data českých akademických institucí: zdroj informací pro ochranu přírody

Autoři: Milan Chytrý
Systematický sběr údajů o výskytu planě rostoucích rostlinných druhů má u nás silnou tradici sahající do 18. století. Postupem času tyto údaje botanici shromažďovali v desítkách regionálních nebo…

Podkladová data pro monitoring invazních druhů

Autoři: Jan Pergl
Dalšími autory článku, se zabývají studiem invazních organismů a jejich managementem v různých organizacích, jsou: Mgr. Tomáš Görner, Ph.D. z AOPK ČR Ing. Pavel Jurajda, Ph.D. z ÚBO AV ČR, v.v.i.…

Zdroje informací o ptácích Česka

Autoři: Zdeněk Vermouzek
Ptáci zajímají lidstvo odpradávna a jejich pozorování nevyžaduje příliš zvláštního vybavení. Regionální i zemské soupisy ptactva vycházely ve větší míře od druhé poloviny devatenáctého století, ale…