Archiv 4/2020

Botanická data českých akademických institucí: zdroj informací pro ochranu přírody

Autoři: Milan Chytrý
Systematický sběr údajů o výskytu planě rostoucích rostlinných druhů má u nás silnou tradici sahající do 18. století. Postupem času tyto údaje botanici shromažďovali v desítkách regionálních nebo…

Podkladová data pro monitoring invazních druhů

Autoři: Jan Pergl
Dalšími autory článku, se zabývají studiem invazních organismů a jejich managementem v různých organizacích, jsou: Mgr. Tomáš Görner, Ph.D. z AOPK ČR Ing. Pavel Jurajda, Ph.D. z ÚBO AV ČR, v.v.i.…

Zdroje informací o ptácích Česka

Autoři: Zdeněk Vermouzek
Ptáci zajímají lidstvo odpradávna a jejich pozorování nevyžaduje příliš zvláštního vybavení. Regionální i zemské soupisy ptactva vycházely ve větší míře od druhé poloviny devatenáctého století, ale…

Sběr, dostupnost a využití nálezových dat vážek

Autoři: Martin Waldhauser
Vážky, díky svým nedostižným leteckým schopnostem, pestrým barvám, vazbě na vodní prostředí i unikátním vývojovým cyklem, přitahují od nepaměti pozornost lidí, zejména fotografů, umělců, ale i…

Kde najdeme aktuální data o rozšíření našich pavouků?

Autoři: Ondřej Machač
Pavouci (Araneae) patří mezi veřejnosti známou a v přírodě velmi důležitou a rozmanitou skupinu živočichů.