Mgr. Eva Volfová

Mgr. Eva Volfová

Vystudovala ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti se zabývá hlavně posuzováním vlivů záměrů a koncepcí na Naturu 2000 a biologickým hodnocením. Je soudní znalkyní v oboru ochrana přírody. Zapojila se do přípravy a vyhlašování sousatvy Natura 2000 ve fázi mapování biotopů, odborných návrhů lokalit a přípravy a obhajoby stínového seznamu na biogeografických seminářích. Zpracovávala metodické materiály pro naturové hodnocení. Je členkou nevládních organizací: Ametyst z.s., České botanické společnosti, České společnosti ornitologické a pracuje jako poradkyně náměstka pro životní prostředí na Krajském úřadě Plzeňského kraje.