Ing. Pavel Vrána, Ph.D.

Ing. Pavel Vrána, Ph.D.

Absolvent Střední rybářské školy a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Rybářství, na stážích byl v Polsku (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, pobočka Gdaňsk) a Německu (Westfälische Wilhelms-Universität Münster). Ve své diplomové i disertační práci se věnoval problematice lososa obecného. Od dětství ho přitahovalo vše, co je spojeno s rybami a tento stav nadále trvá. V současnosti zastává funkci ichtyologa na sekretariátu Rady Českého rybářského svazu, z. s.