Aktuality

Dárek k narozeninám?

Novela zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – pokračování příběhu

Možná to nevíte přesně, podobně jako ještě nedávno autor tohoto článku, ale zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, spatřil světlo světa téměř na den před 25 lety. Byl schválen v Poslanecké sněmovně 19. února 1992 přibližně v 18,15. Většina z nás naopak ví, že zásadní novela tohoto zákona, která se týká výlučně národních parků, se již delší dobu připravuje a projednává. Cesta tohoto vládního návrhu úpravy zmíněného zákona je dlouhá, nelehká a trnitá. Je to více než rok, kdy jsme přislíbili tuto cestu sledovat a podávat případné informace. K obecné charakteristice novely doporučuji čtenářům nahlédnout do čísla 1/2014 a 3/2015 našeho časopisu či čerpat z mnoha dalších zdrojů.

Malá rekapitulace

Návrh byl připravován snad od sklonku roku 2013. Hlavní část prací odvedla resortní pracovní skupina expertů a legislativců MŽP v první polovině roku 2014, kdy byl návrh též prezentován zástupcům dotčených krajů, představitelům regionů a též radám všech národních parků. Následně proběhlo poměrně složité meziresortní připomínkové řízení, následovalo další v Legislativní radě vlády. A konečně 2. června 2015 byl návrh zaslán do Poslanecké sněmovny. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. června 2015, určil zpravodaje PhDr. Robina Böhnishe a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční. První čtení proběhlo na 33. schůzi dne 7. října 2015, projednání návrhu bylo přerušeno na 80 dnů a návrh byl přikázán výborům k projednání. Kompetentními byly určeny Výbor pro životní prostředí a Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Oba výbory projednaly věc v dubnu 2016 a ve svých usneseních uvedly pozměňovací návrhy. V květnu 2016 následovalo druhé čtení obecnou a podrobnou rozpravou a bylo zakončené usnesením garančního výboru. Třetí čtení bylo zahájeno 1. července 2016, následně bylo přerušeno, pokračovalo 2. prosince 2016, kdy byl konečně návrh novely schválen. Nutno podotknout, že se tak stalo (neočekávaně) ústavní většinou, kdy „pro“ bylo 121 hlasů.

Z Národního parku Podyjí. Foto Tomáš Rothröckl

Jaký je aktuální stav?

Před Vánocemi 2016 byl odeslán sněmovní tisk do Senátu. Tam je skóre povážlivé. Garanční Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí určil zpravodajkou Dr. Jitku Seitlovou a při svém jednání 4. ledna 2017 doporučil Senátu Parlamentu ČR návrh zamítnout. Obdobně učinil svým usnesením z 11. ledna i Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Naopak Ústavně-právní výbor doporučil vrátit návrh Poslanecké sněmovně s obsáhlými pozměňovacími návrhy. Dění vyvrcholí na plenárním zasedání Senátu, které má být 18. ledna 2017, což je však již po uzávěrce tohoto čísla a rozbor nastalé situace můžete čekat v čísle příštím.

Je jen možné si přát, aby se senátoři a poslanci zachovali k přírodě vstřícně a schválili vládní návrh novely minimálně upravený a nabouraný. Z celého procesu projednávání stále vyplývá naprosto mylná premisa některých politiků, že se jedná o „lex Šumava”. Není tomu tak! Pokud i toto bude zákonodárci uchopeno objektivně bez předsudků a politických kalkulů, je možné, že „matka stočtrnáctka” dostane k zmíněným narozeninám hezký dárek v podobě zdařilé, tedy obecně přijatelné, novely. Přeji to všem čtyřem národním parkům, včetně Šumavy.

NP Podyjí láká k návštěvě i v zimních měsících. Foto Tomáš Rothröckl

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.