Ing. Tomáš Rothröckl

Ing. Tomáš Rothröckl

Ředitel Správy Národního parku Podyjí. Podílel se na založení a práci Správy CHKO Podyjí, později i Správy NP Podyjí. Koncem 80. let působil jako vedoucí odborný pracovník ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze. Specializuje se na obor územní ochrany přírody. Je jedním z iniciátorů bilaterálního národního parku Podyjí – Thayatal. V první polovině r. 2010 vykonával funkci náměstka ministra životního prostředí - ředitele sekce ochrany přírody a krajiny.