2/2017

Minikonference Ochrana a udržitelné využívání říční krajiny

Autoři: Pavel Šremer
Ve dnech 26. - 28. 5. 2017 se bude v Národním parku Podyjí v Havraníkách konat minikonference v rámci Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových.

Mezinárodní Seminář o ochraně přírodních procesů ve střední Evropě

Autoři: Michael Hošek
Ochrana přírodních procesů (chcete-li divočiny, divoké přírody apod.) je v České republice dlouhodobě diskutovaným tématem.

Přijdou lidé poprvé od sametové revoluce o svá práva?

Autoři: Daniel Vondrouš
V červenci 1989 Milouš Jakeš doporučoval lidem: „Mám na mysli různá ta ekologická hnutí… aby se sebrali a šli vyčistit ten potok… a nedělali demonstrace, chodili po náměstí a křičeli... prostě,…

Konference „Sad jako biotop a komunitní prostor“

Autoři: Tomáš Zděblo
Zemědělství bylo po staletí jedním z hlavních faktorů utvářejících českou krajinu. Do její tváře se vtisklo pestrou mozaikou drobných produkčních a mimoprodukčních ploch zajišťujících nejen obživu a…