Archiv 2/2018

Oprava a omluva

Autoři: Eva Volfová
OMLUVA k textu

Fitness Check rámcové směrnice o vodách

Autoři: Jan Dušek
Pamatujete si, jak před třemi lety zahýbalo i českou ochranou přírody rozhodnutí Evropské komise prověřit v rámci kontroly účelnosti a účinnosti právních předpisů EU také směrnici o stanovištích a…

Vlci u soudu a v Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny

Autoři: Karolína Šůlová
Stát zažalovalo několik chovatelů ovcí z Broumovska. Chtěli například, aby reguloval zákonem počet vlků na území České republiky.

Ekosystémové služby v České republice

Autoři: Dava Vačkářů
V návaznosti na mezinárodní výzkum ekosystémových služeb se i v České republice rozvíjejí aktivity na hodnocení ekosystémových služeb a jejich začleňování do politik, strategií a rozhodování na všech…

Divocí koně se díky projektu Military LIFE for Nature zabydleli v Podyjí

Autoři: Markéta Dušková
Na Havranickém vřesovišti a Mašovické střelnici se od 10. května prohání jedenáct zvířat dovezených z Anglie, divocí koně zde pomáhají udržovat dvě unikátní lokality a chrání je okusem před…