3/2018

"Nature Dialogue" s Evropskou komisí

Autoři: Jana Moravcová
Ve dnech 19.-20. září 2018 se na půdě Evropského domu a Ministerstva životního prostředí uskutečnil bilaterální dialog s Evropskou komisí zaměřený na otázky související s implementací evropských…

Inkubace jiker lososa obecného

Autoři: Jiří Křesina
Od září roku 2018 započal projekt Podpora kriticky ohroženého druhu lososa obecného na území NP České Švýcarsko. Cílem projektu je obnova a podpora populace kriticky ohroženého druhu lososa obecného …

Perlorodka v péči

Autoři: Jana Slezáková, David Pithart
Beleco spolu s partnery pomalu končí první sezónu řešení pětiletého projektu Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava, jehož zadavatelem je NP Šumava.

Speciálně cvičení psi pomáhají odhalit traviče

Autoři: Zdeněk Vermouzek
Psí jednotka ČSO