2/2019

Editorial 2/2019

Autoři: Jakub Kašpar
Milé čtenářky a čtenáři, komunikace v ochraně přírody a komunikace ochrany přírody. To je téma aktuálního čísla FOP. Téma, o kterém se v posledních letech dost mluví a píše (tedy komunikuje), leccos…

Rekodifikace stavebního práva

Autoři: Petr Havel
Jako rekodifikace je nazýván záměr zásadní změny právní úpravy na úseku územního plánování a stavebního řádu, tedy oblasti, kterou dnes řeší, resp. kodifikuje zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Lokality národně významných druhů

Autoři: Karel Chobot
Vedle zavedených instrumentů zákona o ochraně přírody a krajiny se pro ochranu ohrožených druhů nabízejí i nástroje z jiných oblastí. Takovými je tvorba podkladů pro územní plánování, územně…

Orel královský dalším předmětem ochrany ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko

Autoři: David Horal
V únoru 2019 schválila česká vláda novelizaci vládního nařízení o zřízení ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko.

Pomáhám přírodě

Autoři: David Číp
Tak se jmenuje nová kampaň Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř, kterou tato organizace právě spouští s hned dvanácti veřejně známými osobnostmi a profesionálními fotografkami Janou…

Setkání na Soutoku

Patnáctý díl cyklu „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Simona Poláková
Fórum ochrany přírody ve spolupráci s Lesy ČR, lesním závodem Židlochovice, uspořádalo dvoudenní setkání, jehož hlavní tématem byla problematika ochrany soutoku Moravy a Dyje. Zájmovým územím bylo…

Česká ochrana přírody a komunikace s veřejností: pár postřehů a tipů

Autoři: Jan Krajhanzl
Dobrá komunikace v ochraně přírodě je nejen službou, kterou poskytujeme veřejnosti – je také stěžejní podmínkou toho, aby naše snaha chránit přírodu byla úspěšná.

A JAK MŮŽEME O OCHRANĚ PŘÍRODY MLUVIT MY OSTATNÍ, KTEŘÍ TO NEMÁME NA STAROSTI?

Autoři: Vojtěch Kotecký
Konverzace s publikem je samozřejmě důležitou součástí ochrany přírody. Potřebuje s ním mluvit. Miliony lidí žijí v krajině a užívají ji, utvářejí ji svojí přítomností i svým hospodařením; svými…

Naučme se prezentovat přírodu

Autoři: Tomáš Růžička
Není pochyb o tom, že ochrana přírody není oborem výsostně přírodovědným. Tím, že zasahuje do činností a záměrů mnoha dalších uživatelů krajiny, nemůže vystačit jen s biologickými a ekologickými…

Česká veřejnost a ochrana přírody

Autoři: Jan Krajhanzl, Renata Svobodová
Zelenější, než byste čekali. Tak bychom mohli shrnout dojem, který vyvolávají závěry desítek výzkumů veřejného mínění, které zkoumají postoje a chování Češek a Čechů k přírodě a životnímu prostředí.

„MY a ONI“

Autoři: Alena Bauerová
Představte si v naší zemi takovouto situaci: veřejnost práci ochranářů přírody vysoce cení, morálně i finančně, lidé chápou nezbytnost ochrany přírody, chovají se k přírodě šetrně a sami aktivně…

Jak se prosadit v médiích

Autoři: Dalibor Dostál
Jen málokterou oblast proměnil nástup technologií posledních let tak, jako média. Příchod internetu a čtyřiadvacetihodinového televizního zpravodajství přispěl k výrazné proměně této profese. Práce…

Proč mažu tiskové zprávy

Autoři: Martin Mach Ondřej
Protože jsou blbé. Nudné. Nesrozumitelné. O ničem. A někdy všechno tohle dohromady.

Jak (ne)fungují naučné stezky v Krkonošském národním parku?

Autoři: Michal Skalka
Komunikační linie cedulí v KRNAPU

Komunikační kampaň Krkonoše – tundra v srdci Evropy

Autoři: Radek Drahný
Krkonošský národní park byl vyhlášen v roce 1963. Tehdy se společnost shodla, že zdejší příroda a krajina jsou natolik cenné, že je důležité je chránit pro příští generace.

Skrze grafiku ke komunikaci faktů

Autoři: Tomáš Salov
K největším výzvám v komunikaci (nejen) ochrany přírody patří stanovení priorit komunikovaných témat a následně jejich správné uchopení, včetně volby vhodných nástrojů. Nejinak tomu je v případě…

I zánovní zboží se dá prodat do celého světa

Autoři: Dalibor Dostál
V roce 2015 začala společnost Česká krajina realizovat v terénu první tuzemský projekt pastvy velkých kopytníků. Ten se velmi rychle prosadil v médiích nejen v České republice, ale i po celém světě.…

Na cestě informace

Autoři: Jana Slezáková
Na začátku příběhu je živočich, chráněný mnoha zákony a restrikcemi, opečovávaný dle metodických postupů, studovaný, odborně popisovaný a prezentovaný. Perlorodka říční. Živočich, jehož osud je…

Výběr z doporučené literatury

Autoři: Jan Krajhanzl
Vytipoval jsem pár publikací, které mohou být dobrým základem pro komunikaci v ochraně přírody. Vybral jsem především ty, které jsou zaměřené na praxi, jsou napsané srozumitelně a čtyři z uvedených…

Východiska a vize lesní a zemědělské krajiny Českosaského Švýcarska

Autoři: Petr Petřík, Jan Dušek
Na konferenci pořádané týmem mezinárodního projektu „Paměť krajiny – přeshraniční rozvojová opatření v Českosaském Švýcarsku na podkladu historie krajiny“, která se konala 3. dubna 2019 v prostorách…

Nová zonace a staré bolesti NP Podyjí v číslech a souvislostech

Autoři: Lukáš Čížek, Jan Miklín
K problematice ochrany NP Podyjí proběhla na stránkách FOP v letech 2015-2016 rozsáhlá diskuse.

Zkušenost ze zahraničí

rozhovor s Barbarou Pais
Autoři: Michael Hošek
Barbara Pais je zodpovědná za veškerou komunikaci sítě EUROPARC, pořádá akce a webináře, vede komunikační workshopy, spravuje sociální sítě a je zodpovědná za digitální a tištěné publikace. Sleduje…