4/2019

Editorial 4/2019

Autoři: Bedřich Moldan
Vážené čtenářky a čtenáři, poslední, Pátá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) z let 2013 a 2014 přinesla několik scénářů dalšího vývoje klimatického systému Země v…