1/2020

Editorial 1/2020

Autoři: Petr Roth
Vážené čtenářky a čtenáři,

Druhý ročník soutěže Adapterra Awards zahájen

Autoři: Michael Hošek
Dne 4. února tohoto roku zahájila Nadace Partnerství společně s odborným garantem soutěže Integra Consulting druhý ročník Adapterra Awards. Soutěž se soustředí na propagaci kvalitních a pokud možno i…

Jdeme dál

Autoři: Jan Dušek
Kdo si dnes vzpomíná na atmosféru v našem oboru v roce 2011? Politické omezení otevřené diskuze bylo tehdy tak frustrující, že jsme jako funkční alternativu založili Fórum ochrany přírody, které do…

Společná řeč?

Autoři: Radim Hédl
Akademický pohled na vztah s ochranou přírody.

Od dat ke krajině a zase zpátky

Autoři: Tomáš Herben
Akademický pohled na vztah s ochranou přírody.

Ochrana přírody očima ochránce kulturního dědictví

Autoři: Martin Horáček
Pohled historika a teoretika architektury na vztah s ochranou přírody.

Hledejme společnou cestu

Autoři: Jiří Janota
Pohled předsedy ČMMJ na vztah s ochranou přírody.

BUDUJME SPOLEČNĚ NOVÉ LESNICTVÍ A PĚSTUJME LESY BUDOUcNOSTI

Autoři: Aleš Erber
Pohled aktivního lesníka na jeho vzájemný vztah s ochranou přírody.

Hledání rovnováhy

Autoři: Tomáš Pospíšil
Pohled lesníka na ochranu přírody a vzájemnou vazbu mezi lesnictvím a ochranou přírody.

Ochrana přírody a krajiny v době klimatických změn

Autoři: Lukáš Řádek
"Vodařský" pohled na vztah s ochranou přírody

O rybnících a nerybnících

Autoři: Radek Holcman
"Rybářský a rybniční" pohled na vztah s ochranou přírody.

RYBÍM SVĚTEM, VRANÍM OKEM

Autoři: Pavel Vrána
Rybářský pohled na vztah s ochranou přírody

Příroda nezná hranic, my s nimi však dokážeme divy

Autoři: Michael Hošek, Petr Roth
Pohled na českou ochranu přírody odjinud

O budoucnosti zemědělské krajiny rozhodne reforma Společné zemědělské politiky

Autoři: Václav Zámečník, Tatiana Němcová
Zemědělská krajina čelí celé řadě environmentálních problémů, které ještě více umocňují probíhající klimatické změny. Není tak překvapující, že v době, kdy evropské instituce intenzivně jednají o…