Editorial

Editorial 1/2020

Autor: Petr Roth

Vážené čtenářky a čtenáři,

dosavadní historie FOP potvrdila, že v ochraně přírody je nezbytně potřebná vnitrooborová diskuse i kritický pohled na ty, kdož mají na přírodu často podstatě větší dopad než ochranáři, protože pracují a žijí v krajině a tím ji formují – ne vždy v souladu s představami ochranářů a často i v rozporu s objektivními potřebami a vědeckými poznatky. Takový přístup je nezbytný, neboť bez něj nemohou nastat pozitivní změny. Nastal však i čas otočit role a zeptat se našich partnerů, protihráčů a někdy i protivníků, jak oni vnímají nás a náš obor. Tuto zpětnou vazbu vám dnes předkládáme. Někdy jde o názory osobní, jindy reprezentující celý obor či zájmovou skupinu; vždy však jsou původní, nijak redakčně neupravované.  Dva příspěvky z akademické sféry kriticky hodnotí dnešní roli ochrany přírody zejména mimo ZCHÚ, její nedostatečné kompetence při péči o krajinu i obtížnost propojení vědy s praxí. Zástupce památkové péče otevírá téma větších synergií mezi tímto a naším oborem – ukáže-li  se jako nosné, nevylučujeme, že by se mu FOP mohlo věnovat podrobněji. „Myslivecký“ příspěvek se opět zaměřuje na nedostatečné působení ochrany přírody ve volné, zejména zemědělské krajině a zdůrazňuje, že oba obory, často vnímané s obou stran antagonisticky, mají ve skutečnosti velice podobné obecné cíle.  Články lesníků – praktiků poukazují na častou absenci ochoty a snahy o vzájemné pochopení a domluvu i na situace, kdy ochrana přírody nechápe rozdíl mezi teoretickými požadavky a možnostmi provozní lesnické praxe. Zamýšlejí se i nad tím, do jaké míry a za jakou cenu lze tradiční hospodaření lidí nahradit umělým managementem pomocí strojů. Antagonismus mezi resorty zemědělství a životního prostředí v přístupech k hospodaření vodou, často absurdní protichůdnost dotačních programů obou resortů, nízké sebevědomí ochrany přírody, mezioborově tradičně kontroverzní problematiku rybníků i pohledy rybářů a ichtyologů popisují další příspěvky. Číslo uzavírá zamyšlení „zevnitř“ nad tím, co by bylo možné v našem oboru zlepšit. Věřím, že i když téma zdaleka není vyčerpáno, bude i tento stručný pohled „na nás“ inspirativní, povede nás k zamyšlení a třeba i k nějakým pozitivním změnám.

 

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.