1/2021

Zelená infrastruktura – příležitost nebo hrozba?

Autoři: Michael Hošek
„Myslet znamená vždy myslet jinak.“ Miroslav Petříček

ÚSES aneb Císařovy nové šaty po česku

Autoři: Petr Roth
Poté, co jsem se v roce 1993 stal vedoucím CHKO, narazil jsem na nový koncept územních systémů ekologické stability, byť ten se podle tehdejší definice na zvláště chráněná území nevztahoval. ÚSES byl…

Územní systém ekologické stability jako součást zelené infrastruktury – dnešní stav a výhled do budoucnosti

Autoři: Darek Lacina
O územním systému ekologické stability (dále jen ÚSES) již bylo popsáno nemálo papíru. V posledních letech se významně množí i články věnované zelené infrastruktuře (dále jen ZI). Proto nemá smysl…

TROCHA HISTORIE ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY

„Z POHLEDU PAMĚTNICE A ÚZEMNÍ PLÁNOVAČKY"
Autoři: Eliška Zimová
I když se to nezdá, tak nám územní systémy ekologické stability (dále jen ÚSES) dosáhly kmetského věku. Myslím, že není na škodu připomenout si milníky a osoby, které se zasloužily o tento jedinečný…

ZELENÁ INFRASTRUKTURA A JEJÍ IMPLEMENTACE V ČESKÉ REPUBLICE

Autoři: Klára Salzmann
„Ti kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali.“ George Santayana

Zelená infrastruktura jako způsob myšlení

Autoři: Štěpán Špoula
Žijeme odděleni od přírody, což je jako říci, že žijeme odděleni od vlastního těla. Jak ale může život být nezávislý na živém těle? Samozřejmě bez něj být nemůžeme, ale můžeme žít a nemyslet na to a…

Jak moc modrozelená je modrozelená infrastruktura ve Švédsku?

Autoři: Martin Vysoký
Při řešení problémů, kterým dnešní města čelí, je zapotřebí uplatnit jiného myšlení než to, které tyto problémy vytvořilo. Související obory, jež měly ve zvyku pracovat solitérně, nutí současné…

Trojmezná

Autoři: Pavel Hubený
V roce 2019 uplynulo dvacet let od první blokády asanace kůrovcem napadených smrků na Šumavě. Byl to první otevřený spor mezi Správou Národního parku Šumava a občanskými aktivitami podporovanými…

Kam jsme došli, kdo to ví?

Autoři: Zdenka Křenová
Název tohoto zamyšlení je vypůjčený z refrénu písně „Učitelka Josefína“, kterou někdy na počátku 70. let minulého století nazpíval Petr Spálený. Verš se mi opakovaně vybavoval, když jsem přemýšlela o…

EX POZICE PERLORODKY

Autoři: Jana Slezáková
Perlorodka říční - druh, který má v naší zemi těžiště svého výskytu v šumavských tocích, a přesto asociace se Šumavou se promítne jen zlomku z nás.