2/2021

PŘÍSTUP K PŘÍRODĚ: OCHRANA BIODIVERZITY JAKO VEŘEJNÁ SLUŽBA

Autoři: Vojtěch Kotecký

Konec klidu v chráněných územích?

Autoři: Jaroslav Obermajer, Tomáš Růžička

Turismus ve chráněných územích

Vnímá ministerstvo životního prostředí vlivy turismu na přírodu a krajinu, potažmo na stav přírody ve velkoplošných chráněných územích v České republice vážně?
Autoři: Vladimír Dolejský
„Alespoň jednou za rok navštiv místo, kde jsi nikdy nebyl.“ 14. tibetský dalajláma

Mapy.cz a ochrana přírody

Autoři: Pavel Žemlík

Bavorský les – národní park a turismus

Autoři: Pavel Bečka
V loňském roce oslavil nejstarší německý národní park 50 let od svého založení. V roce 1970 nastalo něco v Německu dosud nevídaného – na velkém území se přestalo hospodařit a postupně zde byly…

Příroda a lidé – hledání kompromisů

Cestovní ruch v Moravském krasu a ochrana přírody
Autoři: Leoš Štefka

Rozvoj a aktuální stav cestovního ruchu na území Šumavy

Autoři: Miloš Picek

pŘíběh jednoho lomu

Význam systematické informační kampaně pro pozitivní přijetí opatření k regulaci návštěvnosti v přírodní památce Lom Janičův vrch u Mikulova
Autoři: Jiří Kmet

Turismus v národních parcích

rozhovor s Anketa se zástupci národních parků
Autoři: kolektiv autorů

2/2021

Autoři: Jaroslav Obermajer

"Overturismus" v českých podmínkách a jeho dopady na přírodu

rozhovor s Janem Lenartem
Autoři: Markéta Swiacká
RNDr. Jan Lenart, Ph.D. Je akademickým pracovníkem na Katedře fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity. Kromě výzkumů týkající se témat svahové deformace, speleologie, karsologie či…