4/2015

Editorial 4/2015

Autoři: Tomáš Rothröckl
Vážení čtenáři,

Lidé poznávají českou přírodu prostřednictvím příběhů

Autoři: Eva Cepáková
Cílem populárně naučného projektu Příběhy české přírody, vedeného organizací Beleco, je zvýšit povědomí veřejnosti o tom, že příroda a její fungování je záležitostí každého z nás, a povzbudit ji k…

Divočina na setkání Fóra

Autoři: Jan Dušek
V sobotu 21. listopadu 2015 se bude v prostorách PřF UK ve Viničné ulici v Praze konat již osmé setkání Fóra ochrany přírody.

Konference České společnosti pro ekologii

Autoři: Jan Dušek
Ve dnech 23. – 25. října se v Českých Budějovicích na 5. konferenci České společnosti pro ekologii setkalo více než 160 českých a zahraničních ekologů.

Evropané si přejí zachování naturových směrnic

Autoři: Zdeněk Vermouzek
Přesně 520 325 lidí požadovalo v rámci kampaně nevládních organizací Nature Alert, aby Evropská komise zachovala současnou funkční legislativu na ochranu přírody, tedy Směrnici o ptácích a Směrnici o…

Říční náplavy Labského údolí

Autoři: Jan Dušek
Blížící se termín povinnosti zařadit chybějící evropsky významné lokality na tzv. národní seznam, což bylo dosud politicky odkládané, přináší značné jitření situace.

Do Parlamentu přichází důkladná novela zákona o ochraně přírody

Autoři: Martin Voráč
Ministr životního prostředí Richard Brabec splnil slib daný Poslanecké sněmovně i veřejnosti.

Na internetu je dostupný korpus mediálních textů o Národním parku Šumava

Autoři: Michal L. Hořejší
Na webové adrese www.sumava-corpus.narra.eu byl zveřejněn rozsáhlý korpus téměř 7000 textů týkajících se Šumavy, a zejména jejího národního parku.

Kdopak nám to tady vlastně žije?

Autoři: Simona Poláková
V poslední době se roztrhl pytel se zajímavými faunistickými pozorováními, za která vděčíme moderní technice.

Fauna Krkonoš

Autoři: Jiří Flousek
Fauna Krkonoš - tak se jmenoval česko-polský projekt, který před čtyřmi lety společně připravily oba krkonošské národní parky, a který byl podpořen z operačního programu EU pro přeshraniční…

Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality – nová metodická příručka AOPK ČR

Autoři: Táňa Štechová
Na rašeliništích a rašelinných loukách dopadají vaše nohy při každém kroku měkce do mechového koberce.

Správa a péče o chráněná území – nová bible pro správce?

Autoři: Michael Hošek
V květnu vydalo vydavatelství Australské státní univerzity ve spolupráci s Mezinárodní unií pro ochranu přírody novou příručku, zaměřenou na správu chráněných území.

NASLOUCHAT TICHU LESA A HLASU LESNÍKŮ

PÁTÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Simona Poláková, Jan Dušek
Páté setkání FOP se konalo v Brně na půdě MENDELU, neboť odborná orientace této univerzity nejlépe odpovídá tematickému zaměření setkání. Tím byla spolupráce se subjekty hospodařícími v lesích a…

Proč potřebujeme bezzásahová území

ARGUMENTY VĚDY
Autoři: Tomáš Vrška
Bezzásahová území mají svůj nezpochybnitelný význam v naší společnosti. Všichni víme, že rozličné důvody pro jejich zřízení a ochranu mají různou váhu u různých společenských skupin. Mezi klíčové…

Management krkonošského primárního bezlesí

Bezzásahovost či pastva v hřebenových polohách Krkonošského národního parku?
Autoři: Josef Harčarik
Základním impulsem pro sepsání předkládaného příspěvku byly pro mne v poslední době opakovaně přicházející podněty od některých ochranářů a přírodovědců k obnově obhospodařování primárního bezlesí v…

Co může přinést a způsobit bezzásahový režim v NP Podyjí?

Jak se postavit k ochraně významných druhů a biotopů v kontextu neintervenčního principu v NP Podyjí
Autoři: Martin Škorpík
Národní park Podyjí je územím s nezměrnou škálou různorodosti.

Divočina jako kulturní konstrukt

Autoři: Hana Nováková
Vztah civilizovaného člověka k divoké přírodě prošel dlouhým vývojem. Nadšení z průzkumných výprav, z nichž vznikaly cestopisy plné neuvěřitelných dobrodružství, nakonec přebilo zjištění, že se role…

EKOLOGICKÉ PARADIGMA V KRAJINNÉM PLÁNOVÁNÍ A ROLE KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY V ČR

Autoři: Jan Richtr
Na současné tvorbě běžné a otevřené krajiny se v České republice podílí především zemědělská činnost a nástroje územního plánování.

PŘÍBĚHY ČESKÉ PŘÍRODY

Autoři: Eva Cepáková, Veronika Němcová
Výstava fotografií v roztockém zámku je inspirací k pozorování přírody

Stav přírody v Evropské unii v roce 2015

Autoři: Michael Hošek
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala v květnu tohoto roku Zprávu o stavu přírody v EU (v originále State of nature in the EU). I když by se mělo jednat o doposud nejpřesnější a…

Natura 2000 - Biogeografický proces

Zpráva z biogeografického semináře
Autoři: Michael Hošek, Stanislav Březina
Evropská komise (EK), která v roce 2010 rozvíjela plán, jak pokračovat v zavádění soustavy Natura 2000, měla v té době k dispozici poměrně jednoznačné informace. Vyhlašování lokalit probíhalo v…

Papežská encyklika „Laudato si” a svatý František

Autoři: David Pithart
V květnu letošního roku byla zveřejněna papežská encyklika „Laudato si“, věnovaná analýze problémů životního prostředí.

O sukcesi a spontánní rekultivaci aneb proč nevyužíváme to, co je dobré a zadarmo

rozhovor s Karlem Prachem
Autoři: Simona Poláková
Na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích a v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni se zabývá ekologií rostlin, hlavně vegetační dynamikou. Založil v ČR obor ekologie obnovy, kterému se po dvě…

Poznatky z české vědy a výzkumu

Autoři: Simona Poláková
Výsledky výzkumu českých vědců, které aktuálně vycházejí v prestižních zahraničních časopisech.