1/2016

VLÁDA NADÁLE IGNORUJE MEZINÁRODNÍ ZÁVAZKY

Autoři: Jana Vitnerová
Vláda opět potvrdila, že má raději beton než živou přírodu.

EVROPSKÝ PARLAMENT SE ZABÝVAL BIODIVERZITOU

Autoři: Jan Dušek
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin předložil Evropskému parlamentu zprávu o přezkumu strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období.

SETKÁNÍ FOP K DIVOČINĚ

Autoři: Simona Poláková
V sobotu 21. listopadu 2015 se v prostorách PřF UK ve Viničné ulici v Praze odehrálo osmé setkání Fóra ochrany přírody. Diskutováno bylo jediné téma – divočina z pohledu ochrany přírody.

NOVÉ PRÁVNÍ NÁZORY NA STRÁNKÁCH FOP

Autoři: Michael Hošek
Celá řada opatření není v praxi aplikována (popř. správně aplikována) nejen z důvodu zákonných překážek, ale především díky nejasnostem při výkladu zákonných předpisů.

WORKSHOP O FAREMNÍCH PLÁNECH V ČESKÉ REPUBLICE

Autoři: Simona Poláková
Juniperia a Fórum ochrany přírody uspořádaly 15. prosince 2015 workshop zaměřený na potenciál a praxi faremního plánování v České republice.

PRAKTICKÉ NÁVODY A VIDEA PRO KAŽDÉHO, KDO MÁ CHUŤ PODPOŘIT PŘÍRODU VE SVÉM OKOLÍ

Autoři: Veronika Němcová
Projekt Příběhy české přírody přináší také praktické návody, videa a rady pro každého, kdo má chuť pro přírodu něco udělat – na své zahrádce, ve vlastním domě či svém blízkém okolí.

PROBĚHLA KONFERENCE NA TÉMA PÉČE O BÝVALÉ VOJENSKÉ PROSTORY

Autoři: Markéta Dušková
První ročník konference Naše příroda 2015, jejímž mediálním partnerem byl časopis FOP, se konal 1. prosince v Olomouci a věnoval se problematice bývalých vojenských prostor.

OBJEVTE SVOU PÍSKOVNU

Autoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková
Jednou z námitek, které zaznívají proti většímu využívání přírodě blízké obnovy těžebních prostorů, je i nejasná péče o cenná bezlesá stanoviště.

KRAJINA POTŘEBUJE ZMĚNU

ŠESTÝ DÍL CYKLU „SETKÁNÍ FÓRA OCHRANY PŘÍRODY“
Autoři: Jan Dušek
Setkání Fóra ochrany přírody se 18. října 2014 konalo již pošesté, tentokrát v areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na setkání diskutovalo nad tématy ochrany volné krajiny a…

TROCHU INFORMAČNÍHO SVĚTLA DO TEMNOTY BEZZÁSAHOVOSTI

Autoři: Tomáš Vrška
Reakce na studii Martina Škorpíka (MŠ) věnující se problematice bezzásahovosti a kategorizace Národního parku Podyjí uveřejněnou v časopise FOP č. 4/2015.

ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ KATEGORIÍ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ IUCN OPĚT NA STOLE

JAK BY MĚLY BÝT APLIKOVÁNY V NAŠICH PODMÍNKÁCH
Autoři: Michael Hošek
Sestavil Michael Hošek na základě výstupů z diskuze odborníků během dvou workshopů (seznam účastníků je uveden na konci textu).

DOBRODRUŽSTVÍ S PŘÍRODĚ BLÍZKOU OBNOVOU

Autoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková
Přírodě blízká obnova těžebních prostorů a dalších postindustriálních lokalit u nás pomalu zapouští kořeny. Jde to sice ztuha, ale vývoj se zdá již nezadržitelný.

Editorial 1/2016

Autoři: Vladimír Bejček
Fórum ochrany přírody se má zjevně k světu.

KORÝŠI POD PÁSY TANKŮ

Autoři: Lukáš Merta, Jan Sychra, Vít Zavadil
V České republice obývají velcí lupenonožci širokou škálu periodických vod od jarních aluviálních tůní přes polní rozlivy, kaluže na cestách, těžební prostory až po plůdkové rybníky.

PTÁCI ODKALIŠŤ

Autoři: Ondřej Volf
V naší krajině se objevuje narůstající množství lokalit vzniklých jako přímý důsledek průmyslové činnosti člověka. Už během provozu nebo těsně po ukončení této činnosti se stávají útočištěm široké…

OBOJŽIVELNÍCI NA VÝSYPKÁCH

NOVÉ POZNATKY O BIOLOGICKÉM VÝZNAMU POST-TĚŽEBNÍCH ÚZEMÍ (NEJEN) PRO OBOJŽIVELNÍKY
Autoři: Jiří Vojar, Jana Doležalová, Milič Solský
Přinášíme aktualizovaný text publikovaný v časopise Ochrana přírody č. 3/2012.

SOKOLOVSKÉ VÝSYPKY

OD MĚSÍČNÍ KRAJINY PO LES
Autoři: Erika Reitschmiedová, Jan Frouz
Uchycování pionýrských druhů dřevin a jejich význam.

HOŘÍ, MÁ PANENKO!

MINULOST A BUDOUCNOST OHNĚ (NEJEN) V BRDECH
Autoři: Ondřej Sedláček, Pavel Marhoul
Vojenské prostory patří v podmínkách současné střední Evropy k biologicky mimořádně cenným územím.

KAM KRÁČÍ VÝZKUM EKOLOGICKÉ OBNOVY LESA?

SOUHRN REVIEW NUNEZ-MIR ET AL. 2015: EVALUATING THE EVOLUTION OF FOREST RESTORATION RESEARCH IN CHANGING WORLD: A „BIG LITERATURE“ REVIEW. NEW FORESTS 46: 669-682
Autoři: Simona Poláková
V současném rychle se měnícím světě je potřeba se rychle přizpůsobovat nejrůznějším změnám.

Perlorodka říční: stále na ústupu

Autoři: Jana Slezáková
Ještě přibližně před šedesáti lety odpovídalo prostředí nárokům perlorodky na kvalitu vodního prostředí, jeho relativní stabilitu, dostatek vhodné potravy, vyhovující teplotní režim a vhodnou rybí…

VZDĚLANÍ ČEŠI MAJÍ RÁDI PŘÍRODU, O JEJÍ OCHRANĚ TOHO ALE MNOHO NEVÍ

VÝSLEDKY SOCIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU NEJEN O OCHRANĚ PŘÍRODY
Autoři: Kateřina Ptáčková, Markéta Dušková
Během loňského roku provedla organizace Beleco sociologický výzkum zaměřený na postoje obyvatel Česka k otázkám týkajícím se ochrany přírody.

ENCYKLIKA „LAUDATO SI”

ANALYTICKÁ ČÁST
Autoři: David Pithart
Po úvodu k papežské encyklice Laudato si, ve kterém jsem zdůraznil propojení jejího hlavního poselství s odkazem svatého Františka (viz minulé číslo časopisu FOP), bych se nyní rád pokusil zhuštěnou…

POZNATKY Z ČESKÉ VĚDY A VÝZKUMU

II. díl
Autoři: Simona Poláková
Výsledky výzkumu českých vědců, které aktuálně vycházejí v prestižních zahraničních časopisech.