1/2016

VLÁDA NADÁLE IGNORUJE MEZINÁRODNÍ ZÁVAZKY

Autoři: Jana Vitnerová
Vláda opět potvrdila, že má raději beton než živou přírodu.

EVROPSKÝ PARLAMENT SE ZABÝVAL BIODIVERZITOU

Autoři: Jan Dušek
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin předložil Evropskému parlamentu zprávu o přezkumu strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období.

SETKÁNÍ FOP K DIVOČINĚ

Autoři: Simona Poláková
V sobotu 21. listopadu 2015 se v prostorách PřF UK ve Viničné ulici v Praze odehrálo osmé setkání Fóra ochrany přírody. Diskutováno bylo jediné téma – divočina z pohledu ochrany přírody.

NOVÉ PRÁVNÍ NÁZORY NA STRÁNKÁCH FOP

Autoři: Michael Hošek
Celá řada opatření není v praxi aplikována (popř. správně aplikována) nejen z důvodu zákonných překážek, ale především díky nejasnostem při výkladu zákonných předpisů.

WORKSHOP O FAREMNÍCH PLÁNECH V ČESKÉ REPUBLICE

Autoři: Simona Poláková
Juniperia a Fórum ochrany přírody uspořádaly 15. prosince 2015 workshop zaměřený na potenciál a praxi faremního plánování v České republice.

PRAKTICKÉ NÁVODY A VIDEA PRO KAŽDÉHO, KDO MÁ CHUŤ PODPOŘIT PŘÍRODU VE SVÉM OKOLÍ

Autoři: Veronika Němcová
Projekt Příběhy české přírody přináší také praktické návody, videa a rady pro každého, kdo má chuť pro přírodu něco udělat – na své zahrádce, ve vlastním domě či svém blízkém okolí.

PROBĚHLA KONFERENCE NA TÉMA PÉČE O BÝVALÉ VOJENSKÉ PROSTORY

Autoři: Markéta Dušková
První ročník konference Naše příroda 2015, jejímž mediálním partnerem byl časopis FOP, se konal 1. prosince v Olomouci a věnoval se problematice bývalých vojenských prostor.

OBJEVTE SVOU PÍSKOVNU

Autoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková
Jednou z námitek, které zaznívají proti většímu využívání přírodě blízké obnovy těžebních prostorů, je i nejasná péče o cenná bezlesá stanoviště.