RNDr. Petr Roth, CSc.

RNDr. Petr Roth, CSc.

Absolvent PřF UK v Praze.
Ze základního výzkumu přešel v roce 1993 do ochrany přírody; působil jako vedoucí správy CHKO Kokořínsko a poté na Ministerstvu životního prostředí v oblasti ochrany přírody, kde od roku 1998 odpovídal zejména za naplňování povinností, spojených s přípravou na vstup do EU. Od roku 2010 nezávislý konzultant se zaměřením na Naturu 2000, územní ochranu, monitoring a reporting; pracuje hlavně v zemích západního Balkánu.