Mgr. Tomáš Růžička

Mgr. Tomáš Růžička

Mgr. Tomáš Růžička vystudoval obor Ochrana životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a je absolventem ročního certifikovaného programu Managament of Natural Resources na University of Michigan, Ann Arbor. Pracuje jako výkonný ředitel v Nadaci Partnerství.
Věnuje se tématu interpretace místního dědictví a působí jako lektor na školeních interpretace. Je jedním ze zakladatelů Sdružení pro interpretaci místního dědictví – SIMID. Je členem Rady národního pozemkového spolku.