Analýzy, komentáře

Pohled na novelu zákona o ochraně přírody a krajiny

Novela zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – pokračování

Naposledy jsme vás informovali o připravované novele zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v prvním čísle časopisu FOP na podzim 2014. Poté prošel návrh novely složitým meziresortním připomínkovým řízením, když předtím byly zohledněny relevantní připomínky vzešlé z předběžných jednání s kraji a obcemi v regionech jednotlivých národních parků. V jarních měsících 2015, po vypořádání připomínek z „meziresortu”, se zabývala návrhem Legislativní rada vlády a ten byl posléze počátkem května vládou postoupen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zde již začaly přípravné práce k dalšímu projednávání. Především jsou organizována jednání Podvýboru pro ochranu přírody, kde probíhají slyšení za účasti ředitelů jednotlivých správ národních parků, představitelů MŽP a přizvaných expertů. Předpokládá se, že návrh proběhne prvním čtením ještě před parlamentními prázdninami a výbory jej budou projednávat až po nich. Součástí podzimních aktivit bude nepochybně i sněmovní seminář k danému tématu.

Novela reflektuje aktuální potřeby, vypouští nepotřebná ustanovení, téměř čtvrt století staré úpravy a naopak přijímá potřebné právní nástroje nové.

Novela se dotýká výhradně právní úpravy ochrany národních parků. Velikou předností návrhu je komplexnost řešení. Základní principy a ochranné podmínky jsou jednotné pro všechny národní parky, protože není žádný důvod řešit např. NP Šumava zvlášť. Bližší ochranné podmínky má každý park v detailu stanoveny samostatně. Novela reflektuje aktuální potřeby, vypouští nepotřebná ustanovení, téměř čtvrt století staré úpravy a naopak přijímá potřebné právní nástroje nové. Například je jasně oddělena péče o území z pohledu využívání území ze strany návštěvnické veřejnosti a z pohledu odborné péče o území na straně druhé. Neboli je zřízeno tzv. “klidové území” se speciálními podmínkami pro jeho návštěvníky. Regulace vstupu umožňuje navštívit tato území po značených cestách, popř. s průvodcovskou službou či časově omezeně. K zajištění vlastní péče o chráněné území se nově zřizují 4 zóny odstupňované péče o krajinu NP, přírodní zónou počínaje, zónou kulturní krajiny konče. S ohledem na to, že většina pozemků v národních parcích je vlastněna státem, se toto týká především odborné péče o lesní a nelesní ekosystémy, kterou zajišťují správy národních parků, popř. další subjekty. Nová ustanovení se týkají Rady národního parku, jako poradního a iniciativního orgánu. Obcím se dostává “silnějšího” postavení díky novému institutu “opatření obecné povahy”, kdy se v souvisejících procesech veškeré záležitosti s obcemi projednávají, a ty mohou vznášet námitky. Zásadní a logická věc je ta, že již existující národní parky nebudou touto novelou nově vyhlášeny. Návštěvní řád nebude mít charakter vyhlášky, ale pouze z právních norem vycházejících a permanentně aktualizovaných informací.

Cestu novely sněmovnou budeme nadále bedlivě sledovat.

PDF článku ke stažení Poslat emailem Vytisknout

Diskuze:

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.

Pro přidávání komentářů je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.