Archiv 1/2018

Ochrana jedinců vs. ochrana populací z pohledu botanika

Autoři: Zuzana Münzbergová
Tento článek by měl přispět k diskuzi o smysluplnosti přesměrování aktuální druhové ochrany zaměřené na úroveň jedinců na ochranu na úrovni populací.

Červené seznamy, jejich legislativní (ne)uchopení a (ne)pochopení v ČR

Autoři: Petr Roth
Červené seznamy se u nás začaly vydávat dokonce již za minulého režimu, otevření se světu po roce 1989 vedlo doslova k „boomu“ jejich produkce pro většinu skupin rostlin a živočichů. Brzy začaly být…

Praktické poznatky z druhové ochrany rostlin a živočichů

Autoři: Vlastimil Kostkan, Filip Trnka, Václav Dvořák
Ochrana jednotlivých druhů rostlin a živočichů, ve slangu legislativy „druhová ochrana“, nemá v dlouhé historii české ochrany přírody zdaleka tak slavnou minulost, jako ochrana územní. Přestože se…

Chráníme dostatečně druhové bohatství naší přírody?

Autoři: Zdeněk Papoušek
Nedílnou součástí ochrany životního prostředí je ochrana jedinců, populací, stanovišť a přirozeného vývoje druhů, které jsou v důsledku úbytku vhodných biotopů, lidské činnosti, konkurenčních a…

Výjimky, jak dále?

Autoři: Petr Bauer
V poslední době se začalo diskutovat o novele zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. (dále jen zákon) ve věci změny kategorizace zvláště chráněných druhů, přístupu ochrany a způsobu…