Archiv 1/2018

Otázky a odpovědi k OPŽP

Autoři: Anna Limrová
Operační program Životní prostředí není jistě tím nejjednodušším dotačním programem a ani nástroj pro sběr žádostí MS2014+ není zdaleka takovým, jaký by kdokoliv mohl očekávat, pokud navazuje na…

Aktualizace seznamu zvláště chráněných druhů a změny v druhové ochraně

Autoři: Jan Šíma, Jana Zmeškalová
Téma ochrany ohrožených druhů má v časopise Fórum ochrany přírody i v rámci setkání Fóra své významné místo, přičemž pozornost je věnována nejen jednotlivým druhům, ale i přístupu k druhové ochraně…

Ochrana jedinců vs. ochrana populací z pohledu botanika

Autoři: Zuzana Münzbergová
Tento článek by měl přispět k diskuzi o smysluplnosti přesměrování aktuální druhové ochrany zaměřené na úroveň jedinců na ochranu na úrovni populací.

Červené seznamy, jejich legislativní (ne)uchopení a (ne)pochopení v ČR

Autoři: Petr Roth
Červené seznamy se u nás začaly vydávat dokonce již za minulého režimu, otevření se světu po roce 1989 vedlo doslova k „boomu“ jejich produkce pro většinu skupin rostlin a živočichů. Brzy začaly být…

Praktické poznatky z druhové ochrany rostlin a živočichů

Autoři: Vlastimil Kostkan, Filip Trnka, Václav Dvořák
Ochrana jednotlivých druhů rostlin a živočichů, ve slangu legislativy „druhová ochrana“, nemá v dlouhé historii české ochrany přírody zdaleka tak slavnou minulost, jako ochrana územní. Přestože se…