Archiv 1/2018

Chráníme dostatečně druhové bohatství naší přírody?

Autoři: Zdeněk Papoušek
Nedílnou součástí ochrany životního prostředí je ochrana jedinců, populací, stanovišť a přirozeného vývoje druhů, které jsou v důsledku úbytku vhodných biotopů, lidské činnosti, konkurenčních a…

Výjimky, jak dále?

Autoři: Petr Bauer
V poslední době se začalo diskutovat o novele zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. (dále jen zákon) ve věci změny kategorizace zvláště chráněných druhů, přístupu ochrany a způsobu…

Záchranné pěstování Ohrožených rostlin v soukromých zahradách

Možná ochrana ex situ ohrožených rostlinných druhů prostřednictvím místních obyvatel?
Autoři: Hana Pánková, Zuzana Münzbergová, Karel Kříž
Program záchranného pěstování v soukromých zahradách funguje ve švýcarském kantonu Zürich již od roku 1996. Projekt si klade 3 hlavní cíle: 1) vytvořit lokální zdroje genofondu ohrožených druhů…

Chcete chránit přírodu? Učte děti sbírat hmyz!

aneb Od perzekuce sběratelů ke skutečné ochraně biodiverzity
Autoři: Lukáš Čížek, Jiří Řehounek
Ochrana biodiverzity se stala zaklínadlem a také velkým tématem dneška. Má-li být alespoň trochu úspěšná, musíme svou pozornost soustředit na ty části přírody, které jsou ohrožené a hrozí, že je…

Efektivita druhové ochrany ptáků na národní a mezinárodní úrovni

Autoři: Jiří Reif
Je-li druhová ochrana efektivní, mělo by se to na vývoji populací chráněných druhů výrazně projevit. Tuto jednoduchou hypotézu lze i jednoduše otestovat, pakliže máme ovšem data o změnách velikosti…