Archiv 2/2020

Společné kořeny, které nevyrval ani rozvod z rozumu

O jedné společné cestě očima ochranáře a památkářky
Autoři: Tomáš Rothröckl
Státní ochrana přírody spolu se státní památkovou péčí mají společné kořeny, jako obory i jako instituce. Ano, pospolu začínaly téměř ihned po zrození naší mladé republiky před více než sto lety.

Ke spolupráci „památkářů” a „ochranářů” v České republice

Autoři: Pavel Pešout
Péče o přírodu a krajinu a kulturní památky má v České republice dlouhou a společnou tradici. Obě celostátní odborné organizace – Národní památkový ústav a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se v…

Návrh změn zákona o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s rekodifikací stavebního práva

Autoři: Petr Havel
Myšlenka nového, lepšího stavebního zákona není záležitostí, kterou by asi bylo třeba nutně od počátku rozporovat. Ačkoli podle mého názoru zejména v oblasti územního plánování existují nástroje,…

Komentář k připravované rekodifikaci stavebního práva

… a zdůvodnění její potřebnosti z pohledu veřejného zájmu ochrany přírody a krajiny
Autoři: Jaroslav Obermajer
Při psaní tohoto komentáře vycházím z mnoha konkrétních situacích, ve kterých se veřejné zájmy na ochraně přírody a krajiny, i v širším pojetí na ochraně životního prostředí, uplatňují v řízeních…