Archiv 3/2020

Výzva k pomoci časopisu FOP

Autoři: Petr Roth
Partnerství FOP

Půda – důležitá, i když opomíjená součást přírody

Autoři: Jan Frouz, Olga Vindušková
Půda je tak základním faktorem určujícím chování ekosystémů a změna půdních poměrů může být příčinou degradace a obtížné obnovy přirozených společenstev.  

Jak jsou na tom naše půdy?

Autoři: Miloslav Šimek
Opravdu se o naše půdy jejich vlastníci a uživatelé starají a hospodaří na nich a s nimi dobře a tak, jak by se mělo? A kolik půdy máme?

Trendy změn vybraných fyzikálních půdních vlastností

Autoři: Jan Vopravil, Tomáš Khel, Darina Heřmanovská, Lukáš Vlček
Půda je prostředí živé, jejíž sezónní vlastnosti reagují na vnitřní i vnější faktory a intenzitu jejich působení. Mezi ně patří například způsob hospodaření, klimatické podmínky daného roku,…

Principy a důsledky ekologické stechiometrie

Autoři: Petr Čapek
Mezi základní složky živé hmoty patří uhlík, dusík a fosfor. V roce 1934 si americký oceánograf Alfred Redfield všiml, že koncentrace těchto prvků spolu napříč povrchovými vrstvami oceánů velice úzce…