Archiv 3/2020

Co nás o vývoji půd a interakcích mezi vegetací, půdou a půdními organismy naučilo studium výsypek a jiných „katastrof“?

Autoři: Jan Frouz, Olga Vindušková
Na výsypkách rekultivovaných bez návozu ornice pak hlušina představuje půdotvorný substrát, na němž se vyvíjejí půdy „od píky“.

Acidifikace lesních půd jako přetrvávající dědictví „špinavého“ 20. století

Autoři: Jakub Hruška, Tomáš Chuman, Filip Oulehle
Okyselování půd (acidifikace) je spjata zejména s dlouhodobými účinky kyselého deště v druhé polovině 20. století. V 90. letech došlo k masivnímu poklesu emisí síry (která byla hlavním zdrojem…

Přemnožení hraboše polního v souvislostech

Autoři: Jakub Beránek
V loňském roce došlo na území ČR k přemnožení hraboše polního, což v některých oblastech, především střední a jižní Moravy, bylo příčinou značných hospodářských škod. Tento mimořádný stav byl…

Rhizosféra – prostor propojující nadzemní a podzemní část ekosystému

Autoři: Eva Kaštovská
Půda je základem suchozemských ekosystémů. Je unikátním živým systémem, který nejsme schopni žádnou pokročilou technologií vyrobit, ani zcela nahradit jeho fungování a služby, které poskytuje.