Archiv 3/2015

Na podzim začnou české e-learningové kurzy o ochraně přírody

Autoři: Simona Poláková
Fórum ochrany přírody připravuje on-line vzdělávání v ochraně přírody, které bude rozšířeno oproti kurzům, které nabízelo v minulosti. Opětovně zveme i bývalé absolventy.

Pohled na novelu zákona o ochraně přírody a krajiny

Autoři: Tomáš Rothröckl
Novela zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – pokračování

Nekonečný příběh národního seznamu EVL

Autoři: Vlastimil Karlík
Role nevládních organizací

Operační program životní prostředí

Autoři: Lenka Fryčová
Zhodnocení uplynulého programového období

Invazní rostliny v chráněných územích

Autoři: Handrij Härtel, Petr Bauer, Jan Šíma, Jan Pergl
Reflexe česko-saského semináře v Děčíně 2014