Archiv 3/2015

Ochrana přírody a ekologie obnovy

Autoři: Karel Prach
Mladý obor ekologie obnovy (restoration ecology) se stále více stává zásadním doplňkem tradičněji pojaté ochrany přírody nebo spíše šíře pojaté ochranářské biologie (conservation biology). Někdy je…

Proč je na Ptačím potoce holina?

Autoři: Mojmír Vlašín
Policisté, kteří před třemi roky zasahovali na Šumavě u Ptačího potoka proti aktivistům bránícím těžbě dřeva, nepostupovali podle zákona. K takovému závěru dospěl před více než rokem Krajský soud v…

Kozmické ptačí louky – obnovená příroda

Autoři: Kamil Lisal
Příklad z praxe aneb zkušenost odjinud