Archiv 4/2015

Natura 2000 - Biogeografický proces

Zpráva z biogeografického semináře
Autoři: Michael Hošek, Stanislav Březina
Evropská komise (EK), která v roce 2010 rozvíjela plán, jak pokračovat v zavádění soustavy Natura 2000, měla v té době k dispozici poměrně jednoznačné informace. Vyhlašování lokalit probíhalo v…

Papežská encyklika „Laudato si” a svatý František

Autoři: David Pithart
V květnu letošního roku byla zveřejněna papežská encyklika „Laudato si“, věnovaná analýze problémů životního prostředí.

O sukcesi a spontánní rekultivaci aneb proč nevyužíváme to, co je dobré a zadarmo

rozhovor s Karlem Prachem
Autoři: Simona Poláková
Na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích a v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni se zabývá ekologií rostlin, hlavně vegetační dynamikou. Založil v ČR obor ekologie obnovy, kterému se po dvě…

Poznatky z české vědy a výzkumu

Autoři: Simona Poláková
Výsledky výzkumu českých vědců, které aktuálně vycházejí v prestižních zahraničních časopisech.