Archiv 4/2015

Proč potřebujeme bezzásahová území

ARGUMENTY VĚDY
Autoři: Tomáš Vrška
Bezzásahová území mají svůj nezpochybnitelný význam v naší společnosti. Všichni víme, že rozličné důvody pro jejich zřízení a ochranu mají různou váhu u různých společenských skupin. Mezi klíčové…

Management krkonošského primárního bezlesí

Bezzásahovost či pastva v hřebenových polohách Krkonošského národního parku?
Autoři: Josef Harčarik
Základním impulsem pro sepsání předkládaného příspěvku byly pro mne v poslední době opakovaně přicházející podněty od některých ochranářů a přírodovědců k obnově obhospodařování primárního bezlesí v…

Co může přinést a způsobit bezzásahový režim v NP Podyjí?

Jak se postavit k ochraně významných druhů a biotopů v kontextu neintervenčního principu v NP Podyjí
Autoři: Martin Škorpík
Národní park Podyjí je územím s nezměrnou škálou různorodosti.

Divočina jako kulturní konstrukt

Autoři: Hana Nováková
Vztah civilizovaného člověka k divoké přírodě prošel dlouhým vývojem. Nadšení z průzkumných výprav, z nichž vznikaly cestopisy plné neuvěřitelných dobrodružství, nakonec přebilo zjištění, že se role…

EKOLOGICKÉ PARADIGMA V KRAJINNÉM PLÁNOVÁNÍ A ROLE KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY V ČR

Autoři: Jan Richtr
Na současné tvorbě běžné a otevřené krajiny se v České republice podílí především zemědělská činnost a nástroje územního plánování.