Archiv 1/2016

ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ KATEGORIÍ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ IUCN OPĚT NA STOLE

JAK BY MĚLY BÝT APLIKOVÁNY V NAŠICH PODMÍNKÁCH
Autoři: Michael Hošek
Sestavil Michael Hošek na základě výstupů z diskuze odborníků během dvou workshopů (seznam účastníků je uveden na konci textu).

DOBRODRUŽSTVÍ S PŘÍRODĚ BLÍZKOU OBNOVOU

Autoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková
Přírodě blízká obnova těžebních prostorů a dalších postindustriálních lokalit u nás pomalu zapouští kořeny. Jde to sice ztuha, ale vývoj se zdá již nezadržitelný.

Editorial 1/2016

Autoři: Vladimír Bejček
Fórum ochrany přírody se má zjevně k světu.

KORÝŠI POD PÁSY TANKŮ

Autoři: Lukáš Merta, Jan Sychra, Vít Zavadil
V České republice obývají velcí lupenonožci širokou škálu periodických vod od jarních aluviálních tůní přes polní rozlivy, kaluže na cestách, těžební prostory až po plůdkové rybníky.

PTÁCI ODKALIŠŤ

Autoři: Ondřej Volf
V naší krajině se objevuje narůstající množství lokalit vzniklých jako přímý důsledek průmyslové činnosti člověka. Už během provozu nebo těsně po ukončení této činnosti se stávají útočištěm široké…