Archiv 1/2016

VZDĚLANÍ ČEŠI MAJÍ RÁDI PŘÍRODU, O JEJÍ OCHRANĚ TOHO ALE MNOHO NEVÍ

VÝSLEDKY SOCIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU NEJEN O OCHRANĚ PŘÍRODY
Autoři: Kateřina Ptáčková, Markéta Dušková
Během loňského roku provedla organizace Beleco sociologický výzkum zaměřený na postoje obyvatel Česka k otázkám týkajícím se ochrany přírody.

ENCYKLIKA „LAUDATO SI”

ANALYTICKÁ ČÁST
Autoři: David Pithart
Po úvodu k papežské encyklice Laudato si, ve kterém jsem zdůraznil propojení jejího hlavního poselství s odkazem svatého Františka (viz minulé číslo časopisu FOP), bych se nyní rád pokusil zhuštěnou…

POZNATKY Z ČESKÉ VĚDY A VÝZKUMU

II. díl
Autoři: Simona Poláková
Výsledky výzkumu českých vědců, které aktuálně vycházejí v prestižních zahraničních časopisech.