Archiv 3/2016

Proč zasedala Světová komise pro chráněná území v České republice?

Autoři: Michael Hošek
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) hostilo společně s Krkonošským národním parkem ve dnech 9.–12. 5. 2016 výroční zasedání Řídícího výboru Světové komise pro chráněná území (World Commission on…